Pages

Ahlan Wasahlan

Tuesday, February 16, 2010

MANUAL PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2010

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
SEKOLAH MENENGAH SAINS
TUANKU JAAFAR

MISI, VISI, MATLAMAT, MOTO DAN SLOGAN SEKOLAH


MISI
Menyediakan pendidikan terbaik bagi melahirkan pelajar bestari dan berketerampilan melalui pengurusan dan kepimpinan berkualitiVISI
Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar menjadi sekolah terbilang di Malaysia menjelang 2015

MATLAMAT
Matlamat SMSTJ adalah untuk menyediakan pendidikan bertaraf dunia dengan memperkembangkan potensi individu dan sumber yang sedia ada untuk membentuk warga dunia abad ke 21 yang seimbang dan harmonis yang mempunyai hala tuju dan beraspirasi untuk membawa Malaysia ke Wawasan 2020 di samping mewujudkan satu masyarakat yang taat setia, berdisiplin dan bersatu padu selaras dengan prinsip-prinsip Rukun Negara.

MOTO
MAJU SEMPURNA


SLOGAN
SMSTJ SENTIASA UNGGUL(SMSTJ SIMPLY EXCEPTIONAL)


MISI, VISI, MATLAMAT, MOTO PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

MISI
UNTUK MEREALISASIKAN VISI INI, GURU-GURU BERSEDIA BERUSAHA DENGAN SEDAYA UPAYA MENJADIKAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI CONTOH TERBAIK DI SEKOLAH DALAM MEMPERKEMAS DAN MEMPERKUKUH SISTEM PENDIDIKAN NEGARA BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG KAMIL BERASASKAN AKIDAH, SYARIAT DAN AKHLAK ISLAM

VISI
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH SAINS TUANKU JAAFAR MENJADI PANITIA YANG GEMILANG DI MALAYSIA MENJELANG TAHUN 2015

MOTO
PENDIDIKAN ISLAM PEMANGKIN GENERASI GEMILANG

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN
KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONI DARI SEGI INTELEK,ROHANI EMOSI DAN
JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN ,BERKETERAMPILAN,BERAKHLAK MULIA,BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEMURNIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA.MATLAMAT PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
1. Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab menyediakan pendidikan terbaik dan berkualiti bagi melahirkan pelajar bestari,berketerampilan, berperibadi mulia dan bertaqwa.
2. Dapat menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran .
3. Memberikan panduan dan bimbingan kepada guru agar pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan.
4. Meningkatkan mutu prestasi subjek Pendidikan Islam samada di dalam peperiksaan umum PMR atau SPM.
5. Menarik minat para pelajar mendalami subjek Pendidikan Islam.

6. Menjana pengajaran dan pembelajaran berasaskan pendekatan Islam yang syumul


MATLAMAT
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM


PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI SATU WADAH BAGI :
- MEREALISASIKAN TUNTUTAN AL-QURAN DAN SUNNAH SECARA SYUMUL. MEMBENTUK KEPERIBADIAN MULIA DI KALANGAN PARA PELAJAR
- PENGUASAAN ILMU FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH .
- HIDUP BERKUALITI BERTERASKAN NILAI-NILAI TERPUJI
- PENCAPAIAN BERKUALITI DI DALAM PMR DAN SPM


OBJEKTIF PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

1. Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia Pendidikan Islam
2. Mempertingkat prestasi pencapaian mata pelajaraan Pendidikan Islam
3. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia yang lain
4. Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan
5. Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran
6. Merealisasikan hala tuju SBP
- Lulus 100 % 8 A PMR
- Lulus Teras Subjek 100 % A dalam SPM


SASARAN PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA
PENDIDIKAN ISLAM 2010TING SATU - 80 % A Sifar gagal
TING DUA - 90 % A Sifar C
TING TIGA -100 % A
TING EMPAT - 80 % A t & A- tanpa gred C

TING LIMA -100 % A (At /A-)GURU BERKESAN
17 ciri-ciri guru berkesan :
• Bersikap profesional.
• Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.
• Kaya ilmu.
• Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
• Bermoral teguh.
• Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
• Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
• Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.
• Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
• Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa.
• Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas.
• Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
• Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik.
• Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral, berakhlak mulia, berketrampilanm, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu).
• Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya.
• Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi.
• Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.
PERSEDIAAN & TANGGUNGJAWAB GURU
A. Buku Persediaan Mengajar

• Butir Diri Guru
• Takwim Sekolah
• Jadual Waktu … perlu kemas kini
• Senarai Buku Teks / Rujukan…. Ikut terkini
• Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
• Rancangan Tahunan …. Perlu kemas kini
• Rancangan Harian ….. perlu sistematik ,tepat dan padat [ jangan terlalu ringkas]
• Rekod Prestasi Mata Pelajaran / kelas …. Perlu dikemas kini dengan markah semasa
• Markah Ujian / Peperiksaan / Analisis / Head Count …. Untuk mengenal pasti setiap pelajar yang perlu diberi perhatian di samping guru mesti kenal setiap pelajar.
• Pertemuan/ perbincangan Profesional/ Mesyuarat
• Penyeliaan / Pencerapan


B. Penghantaran Buku Rekod
• Mesti ikut jadual yang telah ditetapkan sama ada kepada pihak pentadbiran atau GKMP.
• Pastikan buku rekod yang akan dihantar dalam keadaan yang baik dan lengkap.
• Tulisan mesti kemas supaya boleh dibaca.
• pastikan rancangan P& P untuk hari Isnin telah dilengkapkan.


C. Pengurusan Panitia Mata Pelajaran -
[ Rujuk fail di Bilik Dokumentasi ]


• Mengurus dan penggerak Panitia
• Merancang , melaksanakan , menyelia dan menilai P&P
• Mematuhi SP- Habis SP / course study mengikut yang ditetapkan sekolah
• Melaksanakan HSP
• Membuat soalan/ menyediakan satu naskah soalan beserta jawapan untuk simpanan fail Panitia
• Merancang, menyelia dan memastikan penggunaan bahan/ agihan tugas
• Ada perancangan panitia / aktiviti tahunan /budget 2010 …. Mesti diambil perhatian.
• Pelan Taktikal / Pelan Operasi jika ada tambahan untuk 2010
• Mengurus Jadual Waktu
• Melaksanakan Pemantauan dan semakan buku latihan
• Penyediaan soalan ikut giliran mesti diberi perhatian.
• Analisa Peperiksaan /Pencapaian pelajar .Setiap kali ujian / peperiksaan mesti lakukan post mortem untuk mengenal pasti kekuatan atau kelemahan dari pihak guru / murid.
• Merancang dan melaksanakan Program latihan dalaman
• Tindakan susulan – pemulihan & pengayaan
• Fail Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dikemas kini
• Fail Panitia dikemaskini
• Fail surat menyurat dikemas kini
• Fail panggilan / minit mesyuarat dikemas kini
• Mengadakan mesyuarat Panitia 4 kali setahun dan mempengurusikan setiap mesyuarat
• Minit mesyuarat dibuat dan diedarkan
• Headcount setiap tingkatan perlu kemas kini dan mesti diguna untuk melihat potensi pelajar.


C. Pencerapan 2010
• Dilakukan oleh pihak pentadbiran, GKMP atau KP [ ikut keperluan]
• Aspek yang dilihat ialah proses pengajaran serta pembelajaran , buku rekod ,buku latihan atau buku kerja pelajar ,personaliti serta keterampilan diri ,pengawalan kelas .
• Sama ada ikut jadual atau ikut keperluan semasa yang bertujuan untuk membimbing guru.
• Pencerapan akan diberitahu dari masa ke semasa.


D. Penyemakan Buku latihan / Modul

• Dilakukan secara sistematik dan smart.
• Akan dipantau oleh KP atau GKMP.
• Sebagai kayu pengukur atau penilaian guru kepada pelajar.

E. Headcount 2010
• Tujuan untuk pemantauan dan penilaian
• Headcount mesti diguna oleh semua guru subjek untuk melihat potensi murid dan merujuk kepada perancangan strategic yang telah dibuat oleh Ketua Panitia dengan bantuan ahli panitia.
• Dengan adanya headcount dapat membantu panitia berfungsi dengan berkesan.
• Lakukan post mortem bagi setiap kali ujian atau peperiksaan dan rujuk headco
unt.


AGIHAN JADUAL WAKTU GURU PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

5 ZH -PN SUWAIBAH HAJI JALEL
5 KH -PN SUWAIBAH HAJI JALEL
5 FGI - PN YUHANAH HARUN
5 FB - EN MOHD MUSLIMIN B. MAD LATEH
5 BT - CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH

4 ZH -CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH
4 KH -EN MOHD MUSLIMIN B. MAD LATEH
4 FG - CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH
4 BT - CIK NUR RABIATUN ADAWIYAH ZULKIFLI

3 ZH -EN EKHWAN JOHAN B. MUSTAFA
3 KH -SITI ZAHARAH YUSOFF
3 FG -EN SHARIFUDDIN SHARIFF
3 FB -PN AFIFAH BT ABDULLAH
3 BT - NUR RABIATUN ADAWIYAH BT ZULKIFLI

2 ZH -PN AFIFAH BT ABDULLAH
2 KH -NUR RABIATUN ADAWIYAH BT ZULKIFLI
2 FG - CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH
2 FB -CIK SITI ZAHARAH YUSOFF
2 BT - PN YUHANAH HARUN

1Z - CIK SITI ZAHARAH YUSOFF
1 KH -PN SUWAIBAH HAJI JALEL
1 FG - PN AFIFAH BT ABDULLAH
1 FB -EN SHARIFUDDIN SHARIFF
1 BT -PN SUWAIBAH HAJI JALEL

RUMUSAN AGIHAN JADUAL WAKTU 2010

1 E
N SHARIFUDDIN SHARIFF 12
2 PN SUWAIBAH HAJI JALEL 20
3 CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH 18
4 PN. YUHANAH HARUN 18
5 EN MOHD MUSLIMIN B.MD LATEH 12
6 CIK SITI ZAHARAH YUSOFF 18
7 PN AFIFAH BT ABDULLAH 18
8 EN EKHWAN JOHAN B. MUSTAFA 18
9 CIK NUR RABIATUL BT ZULKIFLI 18


ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2010


Pengerusi
Pn. Hjh. Noorizan Bt. Abd. Latif

Timbalan Pengerusi
En. Noor Hakim bin Ismail


Naib Pengerusi
En Sharifuddin Bin Shariff
(Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan

Ketua Panitia
Pn. Suwaibah Haji Jalel
(Ketua Panitia Pendidikan Islam)

Ketua Pentaksir Sekolah(SPM)


Pn. Suwaibah Haji Jalel
Ketua Pentaksir Sekolah(PMR)

Cik Siti Zaharah Binti Yusoff

Setiausaha
Cik Siti Nur Mariyam Salleh

Bendahari
Pn Yuhanah Binti Harun


AJK
En Mohd Muslimin Bin Latih
Pn Afifah bt Abdullah
En. Ekhwan Johan B Mustafa
Cik Nor Rabiatun Adawiyyah Bt Zulkifli


AGIHAN PENYELARAS TINGKATAN
PN SUWAIBAH HAJI JALEL
TING 5
CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH
TING 4
CIK SITI ZAHARAH YUSOFF
TING 3
CIK NUR RABITUL BT ZULKIFLI
TING 2
PN AFIFAH BT ABDULLAH
TING 1


TUGAS-TUGAS PENYELARAS TINGKATAN

-Bertanggungjawab dan mengetuai penyediaan modul
-Bertanggungjawab menyediakan atau menggubal soalan-soalan ujian / peperiksaan dan tugasan semasa cuti sekolah mengikut tarikh yang diperlukan
-Memastikan pencapaian pelajar di tingkatannya mencapai *piawai yang ditetapkan. Sekiranya tidak mencapai piawai atau tidak lulus sesuatu tindakan perlu difikirkan dan diambil tindakan kemudiannya.
-Bekerjasama dengan guru-guru yang lain mengambil berat mengenai akhlak dan tingkahlaku pelajar-pelajar di bawah penyelarasannya .

-Memastikan kemasukan markah ujian dan peperiksaan mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Unit Penilaian dan Peperiksaan
-Menyediakan kertas soalan ujian dan peperiksaan serta skema jawapan bagi memenuhi keperluan dan kehendak Unit Penilaian dan Peperiksaan dan Fail Panitia Pendidikan Islam
-Menyediakan Headcount untuk tingkatan seliaannya.


PROGRAM AKADEMIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
SEPANJANG 2010


1 Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam
KP- Dis 2009/FEB/APRIL/JUN/OGOS/OKT
2 Kelas Tambahan Tingkatan Tiga PMR 2010 dan SPM 2010
KP & PKP Feb 2010
(guru bincang dgn pelajar utk mencari waktu kls tam)
3 Kem Pendidikan Islam Ting 3
PKP dan guru ting 3
4 Kem Pendidkan Islam Ting 5
KP & guru ting 5
5 Bengkel Hikmah
ting 1 ,2 ,3, 4 dan 5
Penyelaras tingkatan & guru tingkatan
6 Kelas Tuisyen
Penyelaras tingkatan & guru tingkatan
Jun 2010
7 Program Sembelihan Dan Amali Ibadah Haji Dan Umrah
Penyelaras /guru tingkatan 4 / 5 - 3 April 2010
8 Persediaan Akhir Percubaan PMR JPNS
9 Perkampungan Ilmu
-PMR
-SPM
(Penyelaras ting 3 & 5 serta guru ting 3 & 5)
10 Sentuhan terakhir Panitia P.I Mei 2010-PMR -SPM
Penyelaras ting 3 & 5 serta guru ting 3 & 5 Okt & Nov 2010
11 Amali Memandikan Jenazah dan Solat Jenazah
PKP dan guru ting 3 18 Okt 2010


PENYEDIAAN MODUL PENDIDIKAN ISLAM

TING 1 PN AFIFAH BT ABDULLAH
TING 2 CIK NUR RABITUL BT ZULKIFLI
TING 3 CIK SITI ZAHARAH YUSOFF
TING 4 CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH
TING 5 PN SUWAIBAH HAJI JALEL


PERANCANGAN

PROGRAM KO-AKADEMIK / KEROHANIAN PANITIA
PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG 2010

PROGRAM KO-AKADEMIK

MTQSS

1.
1- Hafazan
1.2-
Tilawah al-Quran
1.3- Nasyid
1.4- Forum
1.5- Syarahan
1.6- Khat

17-Berzanji dan Marhaban


PERANCANGAN PROGRAM KEROHANIAN SEKOLAH 20101.0 BADAR
1.1 KEM NUQABA’
1.2 MOTIVASI/TAZKIRAH / CERAMAH/ KULIAH MAGHRIB/ BACAAN YASIIN
1.3 USRAH
1.4 QIAMULLAIL
1.5 MINGGU PENGHAYATAN DAN KEBUDAYAAN KESENIAN ISLAM (MKKI)
1.6 HAFAZAN SURAH TENTENTU
1.7 IHYA’ RAMADHAN DAN MAJLIS KHATAM AL-QURAN
1.8 TAHSIN AL-QURAN
1.9 BACAAN ASMA’ AL-HUSNA
1.10 SOLAT DHUHA
1.11 KULIAH PROFESIONAL

1.12 SANTAPAN ROHANI
1.13 SAMBUTAN HARI KEBESARAN ISLAM
-Maulidur Rasul

- Isra' Dan Mi'raj
1.14 KURSUS IMAM
1.15 KURSUS PENGURUSAN JENAZAH
1.16 MAJLIS BACAAN YASIIN DAN SOLAT HAJAT
1.17 KHEMAH IBADAH
----------------------------------------------------------------------
sekian

2 comments:

albarisi said...

JAZAKALLAH...KATHIRAN..ana telah ambil manfaat dari kerja ante....KP SMK TM2

caitlinhaasl said...

Harrah's Cherokee Casino & Hotel - Mapyro
Find Harrah's Cherokee Casino & Hotel in Cherokee, NC and 익산 출장마사지 other North 사천 출장샵 Carolina casinos. Mapyro features 392 안동 출장안마 slot machines, including 하남 출장마사지 604 table 양산 출장마사지 games,

Post a Comment

Tuesday, February 16, 2010

MANUAL PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2010

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
SEKOLAH MENENGAH SAINS
TUANKU JAAFAR

MISI, VISI, MATLAMAT, MOTO DAN SLOGAN SEKOLAH


MISI
Menyediakan pendidikan terbaik bagi melahirkan pelajar bestari dan berketerampilan melalui pengurusan dan kepimpinan berkualitiVISI
Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar menjadi sekolah terbilang di Malaysia menjelang 2015

MATLAMAT
Matlamat SMSTJ adalah untuk menyediakan pendidikan bertaraf dunia dengan memperkembangkan potensi individu dan sumber yang sedia ada untuk membentuk warga dunia abad ke 21 yang seimbang dan harmonis yang mempunyai hala tuju dan beraspirasi untuk membawa Malaysia ke Wawasan 2020 di samping mewujudkan satu masyarakat yang taat setia, berdisiplin dan bersatu padu selaras dengan prinsip-prinsip Rukun Negara.

MOTO
MAJU SEMPURNA


SLOGAN
SMSTJ SENTIASA UNGGUL(SMSTJ SIMPLY EXCEPTIONAL)


MISI, VISI, MATLAMAT, MOTO PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

MISI
UNTUK MEREALISASIKAN VISI INI, GURU-GURU BERSEDIA BERUSAHA DENGAN SEDAYA UPAYA MENJADIKAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI CONTOH TERBAIK DI SEKOLAH DALAM MEMPERKEMAS DAN MEMPERKUKUH SISTEM PENDIDIKAN NEGARA BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG KAMIL BERASASKAN AKIDAH, SYARIAT DAN AKHLAK ISLAM

VISI
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH SAINS TUANKU JAAFAR MENJADI PANITIA YANG GEMILANG DI MALAYSIA MENJELANG TAHUN 2015

MOTO
PENDIDIKAN ISLAM PEMANGKIN GENERASI GEMILANG

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN
KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONI DARI SEGI INTELEK,ROHANI EMOSI DAN
JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN ,BERKETERAMPILAN,BERAKHLAK MULIA,BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEMURNIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA.MATLAMAT PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
1. Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab menyediakan pendidikan terbaik dan berkualiti bagi melahirkan pelajar bestari,berketerampilan, berperibadi mulia dan bertaqwa.
2. Dapat menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran .
3. Memberikan panduan dan bimbingan kepada guru agar pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan.
4. Meningkatkan mutu prestasi subjek Pendidikan Islam samada di dalam peperiksaan umum PMR atau SPM.
5. Menarik minat para pelajar mendalami subjek Pendidikan Islam.

6. Menjana pengajaran dan pembelajaran berasaskan pendekatan Islam yang syumul


MATLAMAT
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM


PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI SATU WADAH BAGI :
- MEREALISASIKAN TUNTUTAN AL-QURAN DAN SUNNAH SECARA SYUMUL. MEMBENTUK KEPERIBADIAN MULIA DI KALANGAN PARA PELAJAR
- PENGUASAAN ILMU FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH .
- HIDUP BERKUALITI BERTERASKAN NILAI-NILAI TERPUJI
- PENCAPAIAN BERKUALITI DI DALAM PMR DAN SPM


OBJEKTIF PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

1. Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia Pendidikan Islam
2. Mempertingkat prestasi pencapaian mata pelajaraan Pendidikan Islam
3. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia yang lain
4. Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan
5. Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran
6. Merealisasikan hala tuju SBP
- Lulus 100 % 8 A PMR
- Lulus Teras Subjek 100 % A dalam SPM


SASARAN PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA
PENDIDIKAN ISLAM 2010TING SATU - 80 % A Sifar gagal
TING DUA - 90 % A Sifar C
TING TIGA -100 % A
TING EMPAT - 80 % A t & A- tanpa gred C

TING LIMA -100 % A (At /A-)GURU BERKESAN
17 ciri-ciri guru berkesan :
• Bersikap profesional.
• Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.
• Kaya ilmu.
• Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
• Bermoral teguh.
• Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
• Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
• Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.
• Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
• Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa.
• Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas.
• Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
• Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik.
• Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral, berakhlak mulia, berketrampilanm, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu).
• Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya.
• Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi.
• Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.
PERSEDIAAN & TANGGUNGJAWAB GURU
A. Buku Persediaan Mengajar

• Butir Diri Guru
• Takwim Sekolah
• Jadual Waktu … perlu kemas kini
• Senarai Buku Teks / Rujukan…. Ikut terkini
• Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
• Rancangan Tahunan …. Perlu kemas kini
• Rancangan Harian ….. perlu sistematik ,tepat dan padat [ jangan terlalu ringkas]
• Rekod Prestasi Mata Pelajaran / kelas …. Perlu dikemas kini dengan markah semasa
• Markah Ujian / Peperiksaan / Analisis / Head Count …. Untuk mengenal pasti setiap pelajar yang perlu diberi perhatian di samping guru mesti kenal setiap pelajar.
• Pertemuan/ perbincangan Profesional/ Mesyuarat
• Penyeliaan / Pencerapan


B. Penghantaran Buku Rekod
• Mesti ikut jadual yang telah ditetapkan sama ada kepada pihak pentadbiran atau GKMP.
• Pastikan buku rekod yang akan dihantar dalam keadaan yang baik dan lengkap.
• Tulisan mesti kemas supaya boleh dibaca.
• pastikan rancangan P& P untuk hari Isnin telah dilengkapkan.


C. Pengurusan Panitia Mata Pelajaran -
[ Rujuk fail di Bilik Dokumentasi ]


• Mengurus dan penggerak Panitia
• Merancang , melaksanakan , menyelia dan menilai P&P
• Mematuhi SP- Habis SP / course study mengikut yang ditetapkan sekolah
• Melaksanakan HSP
• Membuat soalan/ menyediakan satu naskah soalan beserta jawapan untuk simpanan fail Panitia
• Merancang, menyelia dan memastikan penggunaan bahan/ agihan tugas
• Ada perancangan panitia / aktiviti tahunan /budget 2010 …. Mesti diambil perhatian.
• Pelan Taktikal / Pelan Operasi jika ada tambahan untuk 2010
• Mengurus Jadual Waktu
• Melaksanakan Pemantauan dan semakan buku latihan
• Penyediaan soalan ikut giliran mesti diberi perhatian.
• Analisa Peperiksaan /Pencapaian pelajar .Setiap kali ujian / peperiksaan mesti lakukan post mortem untuk mengenal pasti kekuatan atau kelemahan dari pihak guru / murid.
• Merancang dan melaksanakan Program latihan dalaman
• Tindakan susulan – pemulihan & pengayaan
• Fail Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dikemas kini
• Fail Panitia dikemaskini
• Fail surat menyurat dikemas kini
• Fail panggilan / minit mesyuarat dikemas kini
• Mengadakan mesyuarat Panitia 4 kali setahun dan mempengurusikan setiap mesyuarat
• Minit mesyuarat dibuat dan diedarkan
• Headcount setiap tingkatan perlu kemas kini dan mesti diguna untuk melihat potensi pelajar.


C. Pencerapan 2010
• Dilakukan oleh pihak pentadbiran, GKMP atau KP [ ikut keperluan]
• Aspek yang dilihat ialah proses pengajaran serta pembelajaran , buku rekod ,buku latihan atau buku kerja pelajar ,personaliti serta keterampilan diri ,pengawalan kelas .
• Sama ada ikut jadual atau ikut keperluan semasa yang bertujuan untuk membimbing guru.
• Pencerapan akan diberitahu dari masa ke semasa.


D. Penyemakan Buku latihan / Modul

• Dilakukan secara sistematik dan smart.
• Akan dipantau oleh KP atau GKMP.
• Sebagai kayu pengukur atau penilaian guru kepada pelajar.

E. Headcount 2010
• Tujuan untuk pemantauan dan penilaian
• Headcount mesti diguna oleh semua guru subjek untuk melihat potensi murid dan merujuk kepada perancangan strategic yang telah dibuat oleh Ketua Panitia dengan bantuan ahli panitia.
• Dengan adanya headcount dapat membantu panitia berfungsi dengan berkesan.
• Lakukan post mortem bagi setiap kali ujian atau peperiksaan dan rujuk headco
unt.


AGIHAN JADUAL WAKTU GURU PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

5 ZH -PN SUWAIBAH HAJI JALEL
5 KH -PN SUWAIBAH HAJI JALEL
5 FGI - PN YUHANAH HARUN
5 FB - EN MOHD MUSLIMIN B. MAD LATEH
5 BT - CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH

4 ZH -CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH
4 KH -EN MOHD MUSLIMIN B. MAD LATEH
4 FG - CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH
4 BT - CIK NUR RABIATUN ADAWIYAH ZULKIFLI

3 ZH -EN EKHWAN JOHAN B. MUSTAFA
3 KH -SITI ZAHARAH YUSOFF
3 FG -EN SHARIFUDDIN SHARIFF
3 FB -PN AFIFAH BT ABDULLAH
3 BT - NUR RABIATUN ADAWIYAH BT ZULKIFLI

2 ZH -PN AFIFAH BT ABDULLAH
2 KH -NUR RABIATUN ADAWIYAH BT ZULKIFLI
2 FG - CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH
2 FB -CIK SITI ZAHARAH YUSOFF
2 BT - PN YUHANAH HARUN

1Z - CIK SITI ZAHARAH YUSOFF
1 KH -PN SUWAIBAH HAJI JALEL
1 FG - PN AFIFAH BT ABDULLAH
1 FB -EN SHARIFUDDIN SHARIFF
1 BT -PN SUWAIBAH HAJI JALEL

RUMUSAN AGIHAN JADUAL WAKTU 2010

1 E
N SHARIFUDDIN SHARIFF 12
2 PN SUWAIBAH HAJI JALEL 20
3 CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH 18
4 PN. YUHANAH HARUN 18
5 EN MOHD MUSLIMIN B.MD LATEH 12
6 CIK SITI ZAHARAH YUSOFF 18
7 PN AFIFAH BT ABDULLAH 18
8 EN EKHWAN JOHAN B. MUSTAFA 18
9 CIK NUR RABIATUL BT ZULKIFLI 18


ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2010


Pengerusi
Pn. Hjh. Noorizan Bt. Abd. Latif

Timbalan Pengerusi
En. Noor Hakim bin Ismail


Naib Pengerusi
En Sharifuddin Bin Shariff
(Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan

Ketua Panitia
Pn. Suwaibah Haji Jalel
(Ketua Panitia Pendidikan Islam)

Ketua Pentaksir Sekolah(SPM)


Pn. Suwaibah Haji Jalel
Ketua Pentaksir Sekolah(PMR)

Cik Siti Zaharah Binti Yusoff

Setiausaha
Cik Siti Nur Mariyam Salleh

Bendahari
Pn Yuhanah Binti Harun


AJK
En Mohd Muslimin Bin Latih
Pn Afifah bt Abdullah
En. Ekhwan Johan B Mustafa
Cik Nor Rabiatun Adawiyyah Bt Zulkifli


AGIHAN PENYELARAS TINGKATAN
PN SUWAIBAH HAJI JALEL
TING 5
CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH
TING 4
CIK SITI ZAHARAH YUSOFF
TING 3
CIK NUR RABITUL BT ZULKIFLI
TING 2
PN AFIFAH BT ABDULLAH
TING 1


TUGAS-TUGAS PENYELARAS TINGKATAN

-Bertanggungjawab dan mengetuai penyediaan modul
-Bertanggungjawab menyediakan atau menggubal soalan-soalan ujian / peperiksaan dan tugasan semasa cuti sekolah mengikut tarikh yang diperlukan
-Memastikan pencapaian pelajar di tingkatannya mencapai *piawai yang ditetapkan. Sekiranya tidak mencapai piawai atau tidak lulus sesuatu tindakan perlu difikirkan dan diambil tindakan kemudiannya.
-Bekerjasama dengan guru-guru yang lain mengambil berat mengenai akhlak dan tingkahlaku pelajar-pelajar di bawah penyelarasannya .

-Memastikan kemasukan markah ujian dan peperiksaan mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Unit Penilaian dan Peperiksaan
-Menyediakan kertas soalan ujian dan peperiksaan serta skema jawapan bagi memenuhi keperluan dan kehendak Unit Penilaian dan Peperiksaan dan Fail Panitia Pendidikan Islam
-Menyediakan Headcount untuk tingkatan seliaannya.


PROGRAM AKADEMIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
SEPANJANG 2010


1 Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam
KP- Dis 2009/FEB/APRIL/JUN/OGOS/OKT
2 Kelas Tambahan Tingkatan Tiga PMR 2010 dan SPM 2010
KP & PKP Feb 2010
(guru bincang dgn pelajar utk mencari waktu kls tam)
3 Kem Pendidikan Islam Ting 3
PKP dan guru ting 3
4 Kem Pendidkan Islam Ting 5
KP & guru ting 5
5 Bengkel Hikmah
ting 1 ,2 ,3, 4 dan 5
Penyelaras tingkatan & guru tingkatan
6 Kelas Tuisyen
Penyelaras tingkatan & guru tingkatan
Jun 2010
7 Program Sembelihan Dan Amali Ibadah Haji Dan Umrah
Penyelaras /guru tingkatan 4 / 5 - 3 April 2010
8 Persediaan Akhir Percubaan PMR JPNS
9 Perkampungan Ilmu
-PMR
-SPM
(Penyelaras ting 3 & 5 serta guru ting 3 & 5)
10 Sentuhan terakhir Panitia P.I Mei 2010-PMR -SPM
Penyelaras ting 3 & 5 serta guru ting 3 & 5 Okt & Nov 2010
11 Amali Memandikan Jenazah dan Solat Jenazah
PKP dan guru ting 3 18 Okt 2010


PENYEDIAAN MODUL PENDIDIKAN ISLAM

TING 1 PN AFIFAH BT ABDULLAH
TING 2 CIK NUR RABITUL BT ZULKIFLI
TING 3 CIK SITI ZAHARAH YUSOFF
TING 4 CIK SITI NUR MARIYAM SALLEH
TING 5 PN SUWAIBAH HAJI JALEL


PERANCANGAN

PROGRAM KO-AKADEMIK / KEROHANIAN PANITIA
PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG 2010

PROGRAM KO-AKADEMIK

MTQSS

1.
1- Hafazan
1.2-
Tilawah al-Quran
1.3- Nasyid
1.4- Forum
1.5- Syarahan
1.6- Khat

17-Berzanji dan Marhaban


PERANCANGAN PROGRAM KEROHANIAN SEKOLAH 20101.0 BADAR
1.1 KEM NUQABA’
1.2 MOTIVASI/TAZKIRAH / CERAMAH/ KULIAH MAGHRIB/ BACAAN YASIIN
1.3 USRAH
1.4 QIAMULLAIL
1.5 MINGGU PENGHAYATAN DAN KEBUDAYAAN KESENIAN ISLAM (MKKI)
1.6 HAFAZAN SURAH TENTENTU
1.7 IHYA’ RAMADHAN DAN MAJLIS KHATAM AL-QURAN
1.8 TAHSIN AL-QURAN
1.9 BACAAN ASMA’ AL-HUSNA
1.10 SOLAT DHUHA
1.11 KULIAH PROFESIONAL

1.12 SANTAPAN ROHANI
1.13 SAMBUTAN HARI KEBESARAN ISLAM
-Maulidur Rasul

- Isra' Dan Mi'raj
1.14 KURSUS IMAM
1.15 KURSUS PENGURUSAN JENAZAH
1.16 MAJLIS BACAAN YASIIN DAN SOLAT HAJAT
1.17 KHEMAH IBADAH
----------------------------------------------------------------------
sekian

2 comments:

  1. JAZAKALLAH...KATHIRAN..ana telah ambil manfaat dari kerja ante....KP SMK TM2

    ReplyDelete
  2. Harrah's Cherokee Casino & Hotel - Mapyro
    Find Harrah's Cherokee Casino & Hotel in Cherokee, NC and 익산 출장마사지 other North 사천 출장샵 Carolina casinos. Mapyro features 392 안동 출장안마 slot machines, including 하남 출장마사지 604 table 양산 출장마사지 games,

    ReplyDelete