Pages

Ahlan Wasahlan

Thursday, July 30, 2009

Profail Panitia Pendidikan Islam

VISI SEKOLAH

SMSTJ MENJADI SEKOLAH TERBILANG DI MALAYSIA MENJELANG 2010.

MISI SEKOLAH
MENYEDIAKAN PENDIDIKAN TERBAIK BAGI MELAHIRKAN PELAJAR BESTARI DAN BERKETERAMPILAN MELALUI PENGURUSAN DAN KEPEMIMPINAN BERKUALITI.

PANITIA

PENDIDIKAN ISLAM

MOTO PANITIA PI
PENDIDIKAN ISLAM PEMANGKIN GENERASI GEMILANG

VISI PANITIA PI
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM OPTIMIS UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG CEMERLANG,BERAKHLAK MULIA DAN HARMONIS BAGI MENCAPAI KESEJAHTERAAN DI DUNIA DAN DI AKHIRAT


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA
ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN
KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH
DAN BERSEPADU UNTUK
MEWUJUDKAN
INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONI DARI SEGI INTELEK,ROHANI EMOSI
DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN. USAHA INI
ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU
PENGETAHUAN ,BERKETERAMPILAN,BERAKHLAK MULIA,BERTANGGUNGJAWAB
DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEMURNIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT
DAN NEGARA.


CARTA ORGANISASI 2009
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH MENENGAH SAINS TUANKU JAAFAR


PN HAJAH NOORIZAN ABD LATIF
(Pengerusi)
EN MOHD NOR HAKIM BIN ISMAIL
(N. Pengerusi 1)
EN SHARIFUDDIN BIN SHARIFF
(N.Pengerusi 2)
PN SUWAIBAH BINTI JALEL
(Ketua Panitia)
PN SITI MAISARAH BINTI BAHRUN
(Setiausaha)
PN YUHANAH BINTI HARUN
(Bendahari)
AJK PENYELARAS TINGKATAN

CIK SITI NUR MARYAM SALLEH : TINGKATAN 1
PN SITI MAISARAH BAHRUN : TINGKATAN 2
PN SUWAIBAH JALEL : TINGKATAN 3
PN YUHANAH HARUN : TINGKATAN 4
                                               EN MUS’AB MURTADZA :TINGKATAN 5

No comments:

Post a Comment

Thursday, July 30, 2009

Profail Panitia Pendidikan Islam

VISI SEKOLAH

SMSTJ MENJADI SEKOLAH TERBILANG DI MALAYSIA MENJELANG 2010.

MISI SEKOLAH
MENYEDIAKAN PENDIDIKAN TERBAIK BAGI MELAHIRKAN PELAJAR BESTARI DAN BERKETERAMPILAN MELALUI PENGURUSAN DAN KEPEMIMPINAN BERKUALITI.

PANITIA

PENDIDIKAN ISLAM

MOTO PANITIA PI
PENDIDIKAN ISLAM PEMANGKIN GENERASI GEMILANG

VISI PANITIA PI
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM OPTIMIS UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG CEMERLANG,BERAKHLAK MULIA DAN HARMONIS BAGI MENCAPAI KESEJAHTERAAN DI DUNIA DAN DI AKHIRAT


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA
ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN
KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH
DAN BERSEPADU UNTUK
MEWUJUDKAN
INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONI DARI SEGI INTELEK,ROHANI EMOSI
DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN. USAHA INI
ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU
PENGETAHUAN ,BERKETERAMPILAN,BERAKHLAK MULIA,BERTANGGUNGJAWAB
DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEMURNIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT
DAN NEGARA.


CARTA ORGANISASI 2009
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH MENENGAH SAINS TUANKU JAAFAR


PN HAJAH NOORIZAN ABD LATIF
(Pengerusi)
EN MOHD NOR HAKIM BIN ISMAIL
(N. Pengerusi 1)
EN SHARIFUDDIN BIN SHARIFF
(N.Pengerusi 2)
PN SUWAIBAH BINTI JALEL
(Ketua Panitia)
PN SITI MAISARAH BINTI BAHRUN
(Setiausaha)
PN YUHANAH BINTI HARUN
(Bendahari)
AJK PENYELARAS TINGKATAN

CIK SITI NUR MARYAM SALLEH : TINGKATAN 1
PN SITI MAISARAH BAHRUN : TINGKATAN 2
PN SUWAIBAH JALEL : TINGKATAN 3
PN YUHANAH HARUN : TINGKATAN 4
                                               EN MUS’AB MURTADZA :TINGKATAN 5

No comments:

Post a Comment